Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et kollektivt løft for Sola. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Et kollektivt løft for Sola. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken?

Forfattere: Liva Vågane, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1223/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1367-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Avinor har mål om å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til Sola fra 12 til 30 prosent innen 2020. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer med transportselskapene og en gjennomgang av internasjonale studier har prosjektet hatt som mål å identifisere faktorer som motiverer til økt bruk av kollektivtransport. Blant disse er: enklere tilgjengelighet til flybuss, at man slipper å bytte mellom transportmidler, og at reisetiden med kollektivtransport forkortes. Flere flybussruter som prioriterer reisetid heller enn flatedekning, anbefales. Resultatene peker også på at informasjonen om kollektivtransporttilbudet til passasjerene når de kommer inn i ankomsthallen, må bli bedre. Økt kollektivandel fordrer også restriktive tiltak på parkering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger