Du er her

  • > Ansatte
  • > Johansen, Kjell Werner

Kjell Werner Johansen

Cand.oecon.
Stilling Assisterende direktør
E-post kjo@toi.no
Direkte telefon 99 25 76 20
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger