Du er her

  • > Publikasjoner
  • > OPTIMA - Optimale transportstrategier i 9 europeiske byer

OPTIMA - Optimale transportstrategier i 9 europeiske byer

Forfattere: Harald Minken, Lars Rand, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1076/1997
Språk: Norwegian

I OPTIMA-prosjektet har vi funnet optimale transportstrategier for 9 europeiske byer, både mht. samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bærekraftighet. Prosjektet viser at optimale transportstrategier består av en kombinasjon av tiltak som gir syn-ergi-effekter når de implementeres samlet. Det finnes verken ett vidundertiltak som aleine gir gode løsninger, eller noen ensartet løsning som passer i alle europeiske byer. Prosjektet har også demonstrert at optimaliserings-prosedyren som er anvendt, lar seg bruke i alle byer som har en transportmodell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger