Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Det viktigste er en riktig pris... : oppsummering av prosessen i forbindelse med innføring av anbud i Oppland

Det viktigste er en riktig pris... : oppsummering av prosessen i forbindelse med innføring av anbud i Oppland

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 1037/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Oppland inførte anbud i kollektivtrafikken i 1995 som de første i landet. Prosessen rundt innføringen av anbud ble vist betydelig oppmerksomhet og skapte turbulens i næringen lokalt. Viktige spørsmål i arbeidet med anbudet var valg av ruter, anbudets kravspesifikasjoner og avklaringer av statlige forskrifter. Anbudsprosessen ble gjennomført på en bra måte, men innebærer en ny ansvarsdeling mellom næring og samferdselskontor som kan være en utfordring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger