Du er her

Vrakpant som klimatiltak

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1292/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1483-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ved hjelp av regnearkmodellen BIG (Bilgenerasjonsmodell) studeres virkningene av å innføre en midlertidig vrakpremie for biler, med særlig vekt på å anslå endringene i utslippet av karbondioksid. Modellen framskriver personbilbestanden, inndelt i 22 segment og 31 årsklasser, ett år av gangen, i dette tilfellet til 2030. Endringene i utslipp knyttet til bruken av biler sammenstilles med endringer i produksjonsutslippet, som følger av at vrakpremien fører til økt nybilsalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger