Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lønnsom persontransport på jernbanen? En vurdering av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet på norske jernbanestrekninger

Lønnsom persontransport på jernbanen? En vurdering av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet på norske jernbanestrekninger

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Bjørnar Andreas Kvinge
Rapportnr: 710/2004
ISBN: 82-480-0417-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Med utgangspunkt i trafikk- og inntektstall for enkeltstrekninger i det norske jernbanenettet har vi gjennomført en overordnet vurdering av mulighetene for lønnsom persontransport på jernbanen. De fleste strekningene vil med stor sannsynlighet fortsatt måtte drives med offentlige kjøp fordi inntektspotensialet er for lite i forhold til kostnadene. Persontrafikken er imidlertid samfunnsøkonomisk lønnsom på en rekke strekninger. Selv om analysen er beheftet med usikkerhet, er det liten tvil om at persontrafikk med tog på Rørosbanen mellom Hamar og Røros, på Raumabanen mellom Åndalsnes og Dombås og på Meråkerbanen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Om en skal omfordele omfanget av statens kjøp mellom strekninger, bør det økes der trafikkgrunnlaget er godt og der mange passasjerer nyter godt av forbedringene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger