Du er her

Hedda Strømstad

og Master i Økonomi og ledelse
Stilling Forsker
E-post hst@toi.no
Direkte telefon 92 29 41 40
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Næringsøkonomi og godstransport
Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger