Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsindeks for drosje - Store endringer i kostnadsbildet

Kostnadsindeks for drosje - Store endringer i kostnadsbildet

Forfattere: Fitwi Wolday, Jørgen Aarhaug, Hedda Strømstad
Rapportnr: 1992/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1454-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Drosjenæringen er i rask endring, både som følge av teknologiske og regulatoriske forhold. Dette har medført et behov for å utvikle en ny kostnadsindeks. Denne rapporten dokumenterer arbeidet med utarbeidelsen av denne indeksen. I første rekke er kostnadsindeksen utarbeidet for å fungere som verktøy i justering av maksimalprisen, men den kan brukes bredere. Det er stor variasjon i kostnadsstrukturen hos drosjevirksomheter. Hovedfunnene i arbeidet er at det går et klart skille mellom kostnadsprofilen for batterielektriske drosjer og drosjer med andre drivlinjer. Eldrosjer har høyere kapitalkostnader og lavere driftskostnader enn drosjer med andre drivlinjer. Alle drosjevirksomheter er arbeidskraftintensive, med lønn som høyeste enkeltkostnad og viktig komponent i de indirekte kostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger