Du er her

Fitwi Wolday

PhD i By- og regionplanlegging
Stilling Forsker II
E-post fwo@toi.no
Direkte telefon 99 34 32 93
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
Marked og styring
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger