Du er her

Tanu Priya Uteng

Ph.d.
Stilling Forskningsleder
E-post tpu@toi.no
Direkte telefon 90 53 36 84
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
Regional utvikling og reiseliv
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger