Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ringvirkningsanalyse: Terrengsykkelsatsingen i Hallingdal

Ringvirkningsanalyse: Terrengsykkelsatsingen i Hallingdal

Forfattere: Christin Krohn, Veronica Blumenthal, Petter Dybedal, Tanu Priya Uteng, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 2016/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1532-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Siden 2015 har Hallingdal investert 140 millioner i stisykling for å skape en helårsdestinasjon i regionen. Målsetningen har også vært å øke bo- og blilysten. Våre beregninger viser at tross ekstremværet i 2023, genererte sykkelsatsingen en direkte og indirekte meromsetning av varer og tjenester i Hallingdal på 105,1 millioner kroner (eksklusive mva.) og en verdiskaping på 36,8 millioner kroner. Potensialet antas å være betydelig større. Vi hadde en spørreundersøkelse ute med nær 1 000 respondenter, og en kvalitativ undersøkelse. Studiene viser en stor grad av bo- og blilyst i hele regionen, flere arbeidsplasser blir skapt og det er etablert sykkelgrupper for barn, unge og voksne i de ulike lokalsamfunnene. En beregning viser også at helseeffekten av stisykling i Hallingdal er positiv, gitt at de selvrapporterte verdiene er riktige. Denne beregningen er forbundet med høy usikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger