Du er her

Oddrun Helen Hagen

Master i fysisk planlegging
Stilling Seniorrådgiver
E-post ohh@toi.no
Direkte telefon 91 61 61 18
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger