Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen – per 2016

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen – per 2016

Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Per Andreas Langeland, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnesen, Christian Weber, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1566/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1273-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I rapporten rapporteres analyser og funn knyttet til effekter og konsekvenser – for transportsystemene og trafikantene – av kapasitetsreduksjon fra fire til to felt i Brynstunnelen. Rapporten behandler situasjonen før kapasiteten ble redusert, samt situasjonen etter kapasitetsreduksjonen (som skjedde i februar 2016) frem til november 2016. Kapasitetsreduksjonen har bidratt til at trafikantene har tilpasset seg på måter som har gitt vesentlige reduksjoner i trafikkmengder i Brynstunnelen og denne delen av Ring 3. I andre deler av veisystemet finner vi kun mindre endringer i trafikkmengder og hastigheter. Informasjonen om endringene har nådd ut til trafikantene. Trafikantene har tilpasset seg ved å velge andre ruter, andre transportmidler, andre reisetidspunkt og ved hyppigere bruk av hjemmekontor. Forsinkelsene og tilpasningene gir ulemper for alle typer trafikanter, men ikke store negative konsekvenser. En hovedkonklusjon er derfor at det å halvere kapasiteten på en av Norges tyngst trafikkerte veilenker gikk ganske bra – det skapte ikke krise eller kaos.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger