Du er her

Iratxe Landa-Mata

Master i bærekraft og samfunnsbedriftsansvar
Stilling Forsker
E-post ilm@toi.no
Direkte telefon 46 77 92 04
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Regional utvikling og reiseliv
Reisevaner og mobilitet
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger