Du er her

  • > Publikasjoner
  • > RELOAD - Rurale kulturmiljøer og landskap – vitalisering gjennom bruk

RELOAD - Rurale kulturmiljøer og landskap – vitalisering gjennom bruk

Forfattere: Christin Krohn, Iratxe Landa-Mata, Jan Vidar Haukeland, Eivind Farstad
Rapportnr: 1910/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1966-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten er et forprosjekt i samarbeid med Viken fylkeskommune og Opplysningsvesenets fond hvor vi har undersøkt hvordan de nye nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken kan fylles med innhold. De nasjonale målene har dreid fra å handle om å ta vare på visse typer bygningskategorier til «vern gjennom bruk» og hvordan kulturmiljøene skal tilgjengeliggjøres for befolkningen, mange snakker om en demokratisering av kulturmiljøene våre. I dette prosjektet har vi sett på casene Hobøl prestegård og Lier bygdetun som begge preges av aktiviteter initiert av frivillige lag og foreninger som igjen retter seg mot barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken. Gjennom denne formen for organisering hentes mye restarbeidsevne ut, samtidig er det sårbart da gjennomsnittsalderen er økende. Det bør også stilles spørsmål ved om tilbudet gjennom den kulturelle skolesekken med ett besøk til et kulturmiljø i nærmiljøet i løpet av ti års skolegang er tilstrekkelig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger