Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal, Iratxe Landa-Mata
Rapportnr: 1295/2013
ISBN: 978-82-480-1490-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1489-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2012. I 2012 kom det ca 5,2 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende til Norge. I tillegg kom 588 000 cruisepassasjerer til Norge, som er mer enn noen gang. Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med seks prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk opp med tre prosent fra 2011 til 2012. Overnattingsgjestene tilbrakte 33,7 millioner gjestedøgn i Norge i 2012, som er tre prosent mer enn i 2011. Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste kildelandene for norsk reiselivsnæring målt i antall gjestedøgn. Antallet svenske overnattingsgjester økte med fem prosent, og danske med åtte prosent, mens antallet tyske var omtrent på samme nivå som året før. Også for de fleste andre landene var det en oppgang i 2012, slik at antall ankomster økte med fire prosent og antallet gjestedøgn med tre prosent for alle land samlet. Det var vekst i antall gjestedøgn i både vintersesongen og sommersesongen 2012 med henholdsvis fem og to prosent i forhold til tilsvarende sesonger i 2011.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger