Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Cruisetrafikk til norske havner - Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Cruisetrafikk til norske havner - Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Forfattere: Petter Dybedal, Eivind Farstad, Per-Erik Winther, Iratxe Landa-Mata
Rapportnr: 1388/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1147-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Antall cruiseturister i Norge har økt fra ca 200 000 til nær 700 000 de siste 15 årene, antall anløp økte fra ca 1 200 til 2 000 og antall passasjerer per skip ble omtrent fordoblet. Cruiseturismen i Norge vokser omtrent i samme takt som i Europa ellers. Prognosene i rapporten (2014 – 2060) forutsetter en reduksjon i forhold til historiske årlige vekstrater, og gis i tre alternativer: Henholdsvis 0,3 prosent, 2 prosent og 3,5 prosent årlig gjennomsnittlig vekst. Vekstratene baserer seg i hovedsak på prognoser fra UNWTO (internasjonal turisme til 2030), cruisebransjen (prognoser 2030) og OECD (BNP per capita til 2060). 3,5 prosent årlig vekst til 2028 og 2 prosent 2028 – 2060 gir om lag 2 millioner cruiseturister i 2060 og om lag 3 250 anløp i norske cruisehavner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger