Du er her

Evaluering av Fjord Norge AS

Forfattere: Veronica Blumenthal, Iratxe Landa-Mata, Nina M. Iversen, Leif Egil Hem, Rasmus Bøgh Holmen, Bjørg Langset Flotve, Christin Krohn
Rapportnr: 1974/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2034-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Denne rapporten presenterer resultatene av en evaluering av landsdelsselskapet Fjord Norge AS (FjN). Selskapet dekker de tre vestlandsfylkene Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland. Evalueringen er basert på en kombinasjon av dokumentanalyser, spørre¬undersøkelse, intervjuer med destinasjonsselskaper og samarbeidspartnere og innhentet statistikk knyttet til reiselivsutviklingen på Vestlandet. Rapporten fokuserer hovedsakelig på perioden 2018-2022 og resultatene er derfor delvis preget av pandemiårene. Evalueringen viser at Fjord Norge AS nå er nødt til å ta noen strategiske valg. Selskapet presterer godt på noen områder, slik som pressearbeid og bransjebearbeidelse, mens det på andre områder er behov for forbedring. Samtidig tvinger endringer i reiselivsbransjen og i utenforliggende strukturer fram et behov for et tydeligere og mer avgrenset fokus – framfor å forsøke å «gape over alt» slik dagens strategi delvis bærer preg av. Det er også et behov for en avklaring rundt roller og arbeidsfordeling mellom FjN og den øvrige reiselivsstrukturen på Vestlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger