Du er her

Berit Grue

Ingeniør
Stilling Forsker
E-post bgr@toi.no
Direkte telefon 40 24 50 44
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Reisevaner og mobilitet
Transportmodeller
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger