Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonale turistveger i Norge. Intervjuundersøkelser 1995 og 1997

Nasjonale turistveger i Norge. Intervjuundersøkelser 1995 og 1997

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Berit Grue
Rapportnr: 372/1997
ISBN: 82-480-0025-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer hovedresultatene fra intervjuundersøkelser langs fire vegstrekninger i forbindelse med utvikling av nasjonale turistveger i Norge. Undersøkelsene viser at trafikantene stort sett er fornøyde, men at det finnes enkelte problematiske aspekter, som trafikkmengde og mange tunneler. Flere steder er det konflikt mellom ulike typer av trafikanter. Det ser ut til at brukernes forventninger øker når en strekning blir kalt turistveg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger