Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilrettelegging av data for estimering av nye langdistansemodeller i Den nasjonale persontransportmodellen.(NTM fase 5)

Tilrettelegging av data for estimering av nye langdistansemodeller i Den nasjonale persontransportmodellen.(NTM fase 5)

Forfattere: Tom N Hamre, Berit Grue, Jens Rekdal
Rapportnr: 523/2001
ISBN: 82-480-0203-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette prosjektet er data tilrettelagt for estimering av nye langdistansemodeller i Den nasjonale transportmodellen. Nye nettverk er etablert for EMMA med basis i de nyutviklede applikasjonene GISNETT og KOLLNETT. Det er laget makroer som genererer variable for transportstandard fra nettverkene. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 1997/98 er bearbeidet og tilrettelagt for estimeringen. Sonedata (for generering og attrahering av turer) er innhentet fra Statistisk Sentralbyrå, hovedsakelig på grunnkretsnivå, og tilrettelagt for estimering på en soneinndeling finere enn kommune.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger