Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Usikkerhet i den nasjonale persontransportmodellen

Usikkerhet i den nasjonale persontransportmodellen

Forfattere: Berit Grue
Rapportnr: 1125/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Monte Carlo-simuleringer med den nasjonale persontransportmodellen. Resultatene viser usikkerhet i modellresultater knyttet til estimerte parametre for inntekts- og transportkvalitetsvariable. Effektene av usikkerhet i parameterestimatene er vist som konfidensintervaller både for nivået på aggregerte resultatvariable og for elastisitetene i forhold til viktige eksogene variable.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger