Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsplasser og boliger i Buskerudbyen – konsentrasjon og utvikling

Arbeidsplasser og boliger i Buskerudbyen – konsentrasjon og utvikling

Forfattere: Frants Gundersen, Berit Grue, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1483/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1292-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En stadig større andel av boliger og kontorarbeidsplasser blir lokalisert i nærheten av seks knutepunkter i Buskerudbyen. En generell vekst i boliger og kontorarbeidsplasser, kombinert med topografien og tettstedsformen, legger forholdene godt til rette for en slik konsentrert utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger