Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Oslofjordforbindelsen - trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen - trafikk og regionale virkninger

Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand
Rapportnr: 554/2002
ISBN: 82-480-0240-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Oslofjordforbindelsen krysser fjorden ved Drøbak og ble åpnet 29. juni 2000. Fra Drammen gir forbindelsen en besparelse på 25 km og 20 min i forhold til å kjøre om Oslo. I 2001 passerte 3930 kjøretøy daglig, mens prognosen var 4200 kjøretøy. Trafikken ser ut til å ta seg kraftig opp i andre driftsår. Lastebilandelen var kun 6 % mot 16 % i prognosene. Viktigste alternative rute er å kjøre om Oslo. Konkurranseflaten mot ferga Moss-Horten er liten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger