Du er her

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2005

Forfattere: Petter Dybedal, Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Berit Grue
Rapportnr: 823/2006
ISBN: 82-480-0611-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0612-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske feriegjester i Norge i vinter- og sommersesongen 2005, inkludert passasjerer på cruisebesøk i norske havner. Analysen bygger på Gjesteundersøkelsen 2005, en representativ utvalgsundersøkelse av alle utenlandske besøkende i Norge. Forbruksundersøkelsen omfatter alle overnattingsgjester som var på en reise der hovedformålet var ferie/fritid eller besøk hos slekt/venner. Samlet forbruk (inkludert forhåndsbetalte utgifter) for Norgesreisen per bilturist om vinteren var i gjennomsnitt 4 100 kroner og om sommeren 4 500 kroner. Flyturistene hadde betydelig større forbruk, om lag 9 700 kroner om vinteren og 13 300 kroner om sommeren. Den totale omsetningen for feriegjestene som reiste med bil og fly er beregnet til 6,3 milliarder kroner vinteren 2005 og 10,5 milliarder kroner i sommersesongen samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger