Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Riksvei 7-betydningen for Hallingdal og for øst-vest sambandet.

Riksvei 7-betydningen for Hallingdal og for øst-vest sambandet.

Forfattere: Øystein Engebretsen, Berit Grue, Jan U Hanssen, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1113/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Notatet omhandler riksvei 7 sin nåværende og framtidige betydning for Hallingdal og som øst-vest forbindelse. For reiselivet og annet næringsliv er det fokusert på kommunikasjonsforholdenes betydning for konkurranseevne og vekstmuligheter. For øst-vest forbindelsen er det fokusert på Hallingdals betydning som transportkorridor og hvordan denne rollen vil utvikle seg med gjennomføring av forskjellige veiprosjekter langs de forskjellige hovedrutene mellom Vestlandet og Østlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger