Du er her

Gjesteundersøkelsen 2002

Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue
Rapportnr: 612/2002
ISBN: 82-480-0305-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til/fra Norge i sommersesongen (mai - september) 2002 og tidligere år. Den inneholder også tabeller for hele året 2002 og vintersesongen samme år. Det kom 1,9 millioner overnattingsgjester og om lag 620 000 dagsbesøkende til Norge i løpet av sommersesongen 2002. I tillegg ble det foretatt 900 000 besøk i norske havner av utenlandske cruisepassasjerer. Utenlandske gjester tilbrakte 14,3 millioner gjestedøgn i Norge, dette representerer en økning på to prosent i forhold til året før. Hver femte overnatting gjelder en forretningsreise. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk turistnæring og står for 30 prosent av overnattingene om sommeren. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og USA. 30 prosent av overnattingene om sommeren foretas på hotell, pensjonat og lignende. Overnatting på campingplass, i leid hytte og hos slekt og venner har hver for seg om lag 18 prosent av overnattingene. For hele året 2002 under ett kom det 3,1 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende. Totalt foretok utenlandske gjester 20,6 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for 3,6 millioner og feriegjestene for 17 millioner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger