Du er her

Risiko i veitrafikken 2021/22

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Alena Katharina Høye, Ingunn Opheim Ellis, Berit Grue
Rapportnr: 2012/2024
ISBN: 978-82-480-1536-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1033-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikant-grupper fordelt på kjønn og alder. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Risikoen er høyest for motorsykkel, dernest for moped, sykkel og fotgjengere, og lavest for førere og passasjerer i bil. Risikoens fordeling på kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe viser at unge og eldre generelt har høyere risiko enn middelaldrende. Forskjellene mellom aldersgruppene er imidlertid redusert over tid. Eldre blir i større grad enn andre alvorlig skadet i ulykkene de er involverte i. Risikoene er redusert for alle trafikantgrupper og aldersgrupper over tid, men de senere år har tallene vært nokså stabile. For eldre har risikoen blitt redusert også de senere år, mens risikoreduksjonen vi tidligere har sett for ungdom, ser ut til å ha stoppet opp. For syklister er det stor underrapportering av skadetall i den offisielle statistikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger