Du er her

Køkostnader og køprising i bytrafikk

Forfattere: Berit Grue, Odd I Larsen, Jens Rekdal, Terje Tretvik
Rapportnr: 363/1997
ISBN: 82-480-0016-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Poenget med køprising er at den enkelte vegtrafikant skal betale kostnaden ved de forsinkelser som påføres annen vegtrafikk (den eksterne køkostnad). I større byer kan denne kostnaden bli betydelig i rushtidene. Beregninger her viser hvor store de aktuelle kostnader er i Oslo-området og Trondheim.De viser også hvordan kostnaden varierer avhengig av hvor og når en biltur foretas. Innføring av et system for køprising vil påvirke biltrafikkens omfang og fordeling og vil innebære samfunnsøkonomiske gevinster som primært skyldes bedre framkommelighet når køproblemene reduseres. Rapporten innholder også anslag på slike gevinster for Oslo-området og en drøfting av ulike problemstillinger knyttet til køprising.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger