Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo : trafikksystemet, trafikkregistreringer og lenkeregisteret 1994

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo : trafikksystemet, trafikkregistreringer og lenkeregisteret 1994

Forfattere: Jan U Hanssen, Berit Grue
Rapportnr: 0993/1995
Språk: Norwegian

Notatet beskriver utførte trafikktellinger og registreringer av gatenettet i området Ekeberg/Gamle Oslo høsten 1994. Trafikk- og gatenettsdataene er lagt inn på et lenkeregister med 315 lenker. Opplysningene i lenkeregisteret er tatt med som vedlegg. Registreringene er en del av en større miljøundersøkelse i området hvis hensikt er å følge opp effekter av hovedvegomleggingen i Oslos østlige deler. Tilsvarende undersøkelser ble utført i 1987 og 1990 og en ny undersøkelse er planlagt utført i 1996 etter at Ekebergtunnelen er åpnet. Trafikkdataene utgjør et viktig grunnlag for å beregne støy- og luftforurensningsnivået og for analyser av endringer i miljøsituasjonen i området. Notatet viser at trafikken på flere hovedgater i området er blitt vesentlig redusert etter at Vålereng-tunnelen ble åpnet og Strømsveien stengt for gjennomkjøring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger