Du er her

Nils Fearnley

MA transportøkonomi
Stilling Forsker II
E-post naf@toi.no
Direkte telefon 90 92 39 24
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Marked og styring
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger