Du er her

Nils Fearnley

MA transportøkonomi
Stilling Forsker II
E-post naf@toi.no
Direkte telefon 90 92 39 24
Avdeling Mobilitet
Forskningsområde Marked og styring
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger