Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransporten i Oslo/Akershus i 1995 sammenlignet med 42 utenlandske byer. Beskrivelse av nøkkeldata for driftsarter og samlet kollektivtransport

Kollektivtransporten i Oslo/Akershus i 1995 sammenlignet med 42 utenlandske byer. Beskrivelse av nøkkeldata for driftsarter og samlet kollektivtransport

Forfattere: Nils Fearnley, Edvin Frøysadal
Rapportnr: 647/2003
ISBN: 82-480-0344-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en internasjonal sammenligning av kollektivtransporten i 43 byområder, der Oslo/Akershus er det eneste i Norge. Så langt mulig, er beregningene spesifisert for de driftsarter som finnes i Oslo, dvs. buss, trikk, T-bane og tog. Studerte variabler er produktivitet, "frekvens", hastighet, kapasitet, belegg, energibruk og markedsandel. For den samlede kollektivtransporten sammenlignes prisforholdet bil/kollektivtransport, driftskostnader pr. vognkm og pr. passasjerkm samt tilskudd til og investering i kollektivtransport. Disse sammenligningene er basert på priser justert i forhold til kjøpekraft, når det har vært relevant. Resultatene viser bl.a. at Oslo hevder seg godt når det gjelder hastighet, særlig for buss. Oslo er her nr. 3 av samtlige byer. For passasjerbelegg derimot, ligger Oslo svakt an, særlig for T-banen, der Oslo er dårligst av alle byene. Sammenligningen tyder også på at kjøpekraftjusterte driftskostnader pr. vognkm er relativt lave i Oslo/Akershus.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger