Du er her

Kreativ prising av kollektivtransport i by

Forfattere: Nils Fearnley
Rapportnr: 655/2003
ISBN: 82-480-0353-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kollektivtransport i byområder blir stadig mer avhengig av brukerfinansiering på grunn av reduserte offentlige tilskudd. Rapporten gjør rede for ulike prisstrategier for å øke trafikkinntektene, og viser nasjonale og internasjonale eksempler på slik "kreativ prising" av kollektivtransport. Kreativ prising handler om å balansere selskapenes kostnader mot trafikantenes betalingsvilje og -evne på en måte som vil gjøre tilbudet mer attraktivt for de fleste reisende. Et hovedfunn er at periodekort i sin nåværende form bør avvikles, fordi trafikantene opplever at en ekstra reise er "gratis". I virkeligheten, og spesielt i rushperiodene, er det kostbart for kollektivselskapene å betjene flere reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger