Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fremtidig organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken

Fremtidig organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Andreas Kokkvoll Tveit, Jørgen Aarhaug, Fitwi Wolday, Nils Fearnley, Petter Christiansen
Rapportnr: 1868/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1911-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten vurderer ulike ordninger for framtidig organisering av kollektivtrafikken i Viken og Oslo. Vi anbefaler aksjeselskap som tilknytningsform for organet som har ansvar for kjøp av kollektivtransport. Det synes også mest hensiktsmessig å samle det geografiske området Viken/Oslo til ett ansvarsområde. Videre finner vi at en splitt av funksjoner, altså en etablering av to selskaper i ansvarsområdet, vil gi betydelige fordeler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger