Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt?

Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt?

Forfattere: Julie Runde Krogstad, Nils Fearnley, Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug, Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen
Rapportnr: 1233/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1387-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I rapporten vurderer vi mulighetene for å harmonisere dagens ulike takstsystemer i kollektivtransporten til et felles takstsystem og skisserer en retning for videre arbeid. Alle elektroniske billetter har en verdidel som er interoperabel, altså anvendbar over hele landet. Vi anbefaler å gå videre med å gjøre denne verdidelen, den elektroniske pengepungen, til gyldig betalingsmiddel på all innenlandsk kollektivtransport. Det er en forutsetning at fylker og operatører samordner definisjonene av kundekategorier, som aldersgrenser for barn, ungdom, mv., og at det etableres en overordnet forretningsavtale mellom alle aktører.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger