Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten

Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten

Forfattere: Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Stefan Flügel, Jonas Eliasson, Anne Madslien
Rapportnr: 1408/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1627-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er ikke lett å måle etterspørselseffektene av kvalitative forbedringer i kollektivtransporten, som komfort og informasjon. Rapporten gjennomgår og vurderer ulike metoder som er i bruk for dette formålet. Det gis anbefalinger for metodevalg når slike etterspørselsvirkninger skal beregnes. Videre drøfter rapporten hvorvidt kvalitative forbedringer kan og bør beregnes med de etablerte transportmodellene, og konkluderer at det ikke er tilrådelig per i dag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger