Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming

Forfattere: Nils Fearnley, Stefan Flügel, Marit Killi, Merethe Dotterud Leiren, Åse Nossum, Kåre H. Skollerud, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1039/2009
ISBN: 978-82-480-1016-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1011-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten dokumenterer at tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i stor grad oppleves som generell kvalitetsheving, og bidrar i noen grad til økt bruk av kollektivtransport. Vi har beregnet og gitt anbefalinger for passasjerenes verdsetting av i alt 14 ulike tiltak for universell utforming.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger