Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lønnsomhetsvurderinger av nytt billetteringssystem i Oslo

Lønnsomhetsvurderinger av nytt billetteringssystem i Oslo

Forfattere: Nils Fearnley, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1007/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0956-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten vurderer utvalgte forutsetninger for en lønnsomhetsberegning gjort av Thales i 2002, og viser hvordan endringer i disse påvirker resultatet. Vi har oppdatert noen forutsetninger til dagens nivåer, og endret på noe andre. Disse endringene gjør at nytt billetteringssystem ikke lenger fremstår som lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger