Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Samfunnsøkonomiske analyser

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Samfunnsøkonomiske analyser

Forfattere: Nils Fearnley, Åse Nossum
Rapportnr: 738/2004
ISBN: 82-480-0448-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inngår i serien av fellesevalueringer av bytiltakspakkene som har fått støtte fra Samferdselsdepartementet i perioden 1996-2000. Rapporten beskriver en samfunnsøkonomisk vurdering av nytte og kostnader av tiltakspakkene. Konklusjonen er at tiltakene, totalt sett, har vært samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er imidlertid en del variasjon mellom de ulike byene. Tiltak som har gitt størst nytte for passasjerene, er punktlighetsforbedringer og økt frekvens.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger