Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Benchmarking European Sustainable Transport. Dokumentasjon av prosjektene BOB og BEST samt TØIs deltakelse

Benchmarking European Sustainable Transport. Dokumentasjon av prosjektene BOB og BEST samt TØIs deltakelse

Forfattere: Nils Fearnley
Rapportnr: 712/2004
ISBN: 82-480-0422-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har deltatt i forskerkonsortiene bak EU-prosjektene Benchmarking European Sustainable Transport (BEST) og Benchmarking Of Benchmarking (BOB). BEST har vært organisert som et tematisk nettverk og har arrangert i alt 6 konferanser for å spre kunnskap og utveksle erfaringer med benchmarking blant samferdselsmyndigheter i Europa. Søsterprosjektet BOB har testet ut anbefalingene fra BEST gjennom tre benchmarkingpiloter og evaluert i hvilken grad benchmarking kan bidra til effektiv måloppnåelse i den europeiske samferdselssektoren. Pilotene har omfattet områdene jernbanekontrakter, trafikksikkerhet for yrkessjåfører og tilbringertjenester til flyplasser. Denne sammendragsrapporten beskriver viktige konklusjoner fra disse prosjektene og dokumenterer prosessene og TØIs deltakelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger