Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internett - en effektiv metode for å finne trafikantenes preferanser? Dokumentasjonsrapport

Internett - en effektiv metode for å finne trafikantenes preferanser? Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Åse Nossum, Inge Brechan, Nils Fearnley
Rapportnr: 763A/2005
ISBN: 82-480-0488-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0489-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten har vi oppsummert noen av de erfaringene TØI har med internettbaserte Stated Preference-analyser. Vi har sett på forskjellene mellom data samlet inn ved hjelp av egenadministrert Internett i forhold til papir/hjemmeintervju for å finne ut hva som kjennetegner de respondentene som velger de ulike metodene og om det finnes en isolert metodeeffekt. Analysene er begrenset til parvise valg der man forsøker å finne trafikanters preferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger