Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Før- undersøkelse: Tiltak for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten

Før- undersøkelse: Tiltak for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Beate Elvebakk, Nils Fearnley, Malin Bismo Lerudsmoen
Rapportnr: 1174/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1286-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten er en sammenstilling av funn fra før-undersøkelsen som ble gjennomført som del av evalueringene av tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i kommunesektoren. Hovedfunnene er at tiltakene som blir iverksatt gjennom denne støtteordningen ser ut til å bli positivt mottatt, men samtidig at de ikke løser alle de utfordringene som funksjonshemmede møter når de skal reise kollektivt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger