Du er her

Effektiv prising av kollektivtransport

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Nils Fearnley
Rapportnr: 1432/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1657-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten forklarer en del prinsipper for mer effektiv prising av kollektivtransport, og drøfter dette i lys av nullvekstmålet for persontrafikken i storbyområder. Vi viser at effektive priser reflekterer variasjoner i produksjonskostnader og i trafikantenes prisfølsomhet og betalingsvilje. Lavere priser utenom rushperioder, høyere priser i rushperioder og høyere prising av høykvalitets tilbud, er aktuelle strategier for mer effektiv prising.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger