Du er her

Siri Hegna Berge

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi
Stilling Forsker
E-post shb@toi.no
Direkte telefon 98 03 33 56
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger