Du er her

Ross Owen Phillips

Ph.d.
Stilling Forsker I
E-post rph@toi.no
Direkte telefon 47 68 33 81
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Logistikk og innovasjon
Intelligente transportsystemer
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger