Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhet i busstransport: En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i kontrakter

Trafikksikkerhet i busstransport: En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i kontrakter

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Rune Elvik, Vibeke Milch Uhlving, Katrine Karlsen, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1787/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2307-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Studien undersøker de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av kravene som Ruter stiller i kontraktene med bussoperatører. Ruters direkte påvirkning på trafikksikkerhet gjennom kontrakter gjelder særlig tilfellene der hvor Ruter krever mer enn nasjonalt og internasjonalt regelverk (feks kollisjonssikring for sjåfører). Ruter kan også ha indirekte påvirkning på trafikksikkerhet gjennom kontrakter. Dette gjelder for eksempel kravene til punktlighet og regularitet, som kan ha implikasjoner for sjåførenes opplevelser av tidspress og stress. Hensynet til miljø kan også ha indirekte påvirkning på trafikksikkerhet, fordi det medfører valg av busser med høy kapasitet, for å øke antall reisende. Resultatene våre tyder på at busser som er dårlig tilpasset vegene de brukes på, og veger som er dårlig tilpasset busstransport er et viktig trafikksikkerhetstema. Ruter bør systematisere arbeidet med trafikksikkerhet, gjennom å utnevne dedikerte personer og ta en koordinerende rolle i forhold til bussoperatørene og andre som påvirker sikkerheten i busstransport. Dette kan for eksempel innebære å utvikle et system for sikkerhetslæring blant operatørene, et samarbeidsorgan for sikkerhet og gjennomføre risikoanalyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger