Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010

Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010

Forfattere: Ross Owen Phillips, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1188/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1308-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Gjennom analyse av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) estimerer rapporten at 41 prosent av dødsulykker på veg i Norge involverer minst én bilfører som har kjørt i, til eller fra arbeid. Ti prosent involverer minst én som har kjørt til/fra arbeid, mens seks prosent involverer minst én som har kjørt i arbeid, men ikke som yrkessjåfør. Rapporten ser på hvordan slike ulykker skiller seg ut fra andre typer av dødsulykker og finner blant annet at flere arbeidsrelaterte ulykker skjer om vinteren og på dagtid på ukedager. Rapporten anbefaler at funn om manglende bruk av bilbelter, dårlig tid og trøtthet bør formidles til alle som har ansvar for dem som kjører i forbindelse med arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger