Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsbelastninger, helse og sikkerhet blant bussjåfører

Health, safety and bus drivers

Forfattere: Ross Owen Phillips, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1279/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1462-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En litteraturstudie viser at mange bussjåfører har helseproblemer pga. arbeidsbelastninger. For å undersøke om slike helseproblemer kan påvirke trafikksikkerheten er det utviklet en modell for sammenhengen mellom arbeidsbelastninger og kjøredyktighet gjennom variablene i) psykososial stress respons, ii) søvn (mengde og kvalitet) og iii) helsetilstand. En spørreundersøkelse til et utvalg av norske bussjåfører gir en viss støtte for denne ”Duty Fitness”-modellen. Det er imidlertid behov mer forskning, og longitudinelle (kohort) studier vil være velegnet for å teste modellen grundigere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger