Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa

Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa

Forfattere: Per Andreas Langeland, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1494/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1720-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Norge har omtrent 35 % flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa. For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert. Denne andelen er dobbelt så høy som snittet i Europa. Den prosentvise nedgangen i antall drepte i ulykker med tunge kjøretøy har heller ikke vært like stor som i andre land. Spredt lokalisering av virksomheter og gode økonomiske tider har gitt mye tung godstrafikk på et veinett preget av mye svinger og lite atskilte kjøreretninger. Dette er den viktigste forklaringen til det relativt høye nivået av drepte i tungbilulykker i Norge. Rapporten gir en oversikt over risikofaktorer med bruk av tunge kjøretøy i Norge. Det foreslås en helhetlig og koordinert innsats innenfor et spekter av tiltaksområder, hvor økt bruk av teknologi er gjennomgående.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger