Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internasjonalisering i godstransport på veg: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak

Internationalisation in road transport of goods: safety outcomes, risk factors and measures

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips, Gunhild Meyer Levlin, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1487/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1296-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien bruker flere metoder for å undersøke sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak i forbindelse med økende internasjonalisering i godstransport på veg. En litteraturstudie viser at utenlandske sjåfører av tunge godsbiler generelt har dobbelt så stor risiko som innenlandske sjåfører. Analyser av norske ulykkesdata viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning, som norske tunge godsbiler. Vi konkluderer med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: (1) Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger og (2) Vinterkjøring. Vi foreslår særlig seks tiltak som synes å være viktige for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger